งานออกแบบและผลิตสินค้า
       ตู้ Kiosk
       ตู้ Tablet Storage
  ป้ายบัตรคิว บอร์ดแสดงผล
       ป้ายการแข่งขันกีฬา
  ไอซีเสียงและอุปกรณ์
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

Golf Course Irrigation Controller

Angel Tablet
Charger


ตวจสอบสถานะการจัดส่ง


 

ป้ายบัตรคิว
 Model : 4T
  ป้ายบัตรคิว 4 หลัก ขนาดตัวอักษรสูง 6 cm.
  Dot Matrix ขนาด 5 x 8 จุดสีแดง
  สามารถแสดงตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z และ a-z
    เครื่องหมายพิเศษต่างๆ
  รับสัญญาณอินพุทแบบ RS-485
  สามารถกำหนด ID ได้ 240 หมายเลข
  สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ
  แรงดันไฟฟ้า 9-12 โวลท์ ได้ทั้ง AC และ DC
  ขนาดกล่องพลาสติก 21 x 12 x 3 cm.

 Model : 46T
  ป้ายบัตรคิว 4 หลัก ขนาดตัวอักษรสูง 6 cm.
  Dot Matrix ขนาด 5 x 8 จุดสีแดง
  สามารถแสดงตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z และ a-z
    เครื่องหมายพิเศษต่างๆ
  รับสัญญาณอินพุทแบบ RS-485
  สามารถกำหนด ID ได้ 240 หมายเลข
  สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ
  แรงดันไฟฟ้า 9-12 โวลท์ ได้ทั้ง AC และ DC
  ขนาดกล่องพลาสติก 32 x 12 x 3 cm.

 Model : 66T
  ป้ายบัตรคิว 6 หลัก ขนาดตัวอักษรสูง 6 cm.
  Dot Matrix ขนาด 5 x 8 จุดสีแดง
  สามารถแสดงตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z และ a-z
    เครื่องหมายพิเศษต่างๆ
  รับสัญญาณอินพุทแบบ RS-485
  สามารถกำหนด ID ได้ 240 หมายเลข
  สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ
  แรงดันไฟฟ้า 9-12 โวลท์ ได้ทั้ง AC และ DC
  ขนาดกล่องพลาสติก 32 x 12 x 3 cm.
Model : Center Display Board

  ป้ายบัตรคิว 6 หลัก ขนาดตัวอักษรสูง 6 cm.
  Dot Matrix ขนาด 5 x 8 จุดสีแดง 5 บรรทัด
  สามารถแสดงตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z และ a-z
    เครื่องหมายพิเศษต่างๆ
  รับสัญญาณอินพุทแบบ RS-485
  สามารถกำหนด ID ได้ 240 หมายเลข
  สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ
  แรงดันไฟฟ้า 9-12 โวลท์ ได้ทั้ง AC และ DC
  ขนาดกล่องพลาสติก 40 x 60 x 4 cm.

บอร์ดแสดงผล

    
     บอร์ดแสดงผลรูปแบบและขนาดต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นป้ายแสดงผล ป้ายแสดงสถิติ ป้ายบัตรคิว ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ มีหลอด LED ให้เลือกทั้งแบบใสและขุ่น หรือแบบหลอดกลม และแบบ Oval

บอร์ดตัวเลข 7 Segment

    มีหลายขนาด ตั้งแต่ 1" , 2.3", 4.5", 6" และ 8" เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นป้ายแสดงผล ปัายแสดงสถิติ ป้ายบัตรคิว ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลอด LED ให้เลือกทั้งแบบใสและขุ่น หรือแบบหลอดกลม และแบบ Oval ที่ให้มุมมองกว้างถึง 70 องศา
ขนาด 1" รุ่น 4 หลัก และ 6 หลัก แบบมีจุดขั้นกลาง ควบคุมด้วยสัญญาณ 3 บิต ใช้ไฟ 5V.
ขนาด 2.3" รุ่น 2 หลักและ 3 หลัก สีเขียว, แดง ควบคุมด้วยสัญญาณ 8 บิต ใช้ไฟ 12V.
ขนาด 4" และ 6" ใช้หลอด LED แบบ Super bright สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง ควบคุมด้วยสัญญาณ 3 บิต ใช้ไฟ 24V.
ขนาด 5" และ 8" ใช้หลอด LED แบบ Super bright สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง ควบคุมด้วยสัญญาณ 4 บิต (BCD) หรือ 8 บิตได้ ระดับแรงดันสัญญาณ 5-24V สามารถต่อกับ PLC ได้โดยตรง ใช้ไฟ 24V.
ขนาด 8" ใช้หลอด LED แบบ Super bright สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง ควบคุมด้วยสัญญาณ 3 บิต หรือ 8 บิต ใช้ไฟ 24V.

บอร์ด Dot Matrix

    มีทั้งแบบ 4 หลัก และ 6 หลัก แสดงผลตัวอักษรภาษาอังกฤษ รับอินพุทต์ทาง RS-485 เป็น ASCII เลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ และกำหนดแอดเดรสได้ 256 แอดเดรส

บอร์ดวงกลม

    มีขนาด 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ใช้หลอด Super bright LED มีสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ใช้ไฟ 24 V.

รายการ
รหัสสินค้า
ราคา
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment 2 หลัก ขนาด 2.3 นิ้ว (7 bit) DISP-2A
950 บาท
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment 3 หลัก ขนาด 2.3 นิ้ว (7 bit) DISP-3A
1,300 บาท

บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 4 นิ้ว สีแดง (3 bit)

DISP-4S
800 บาท
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีแดง (BCD&7 bit) DISP-5AA-R
1,100 บาท
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีเหลือง (BCD&7 bit) DISP-5AA-Y
1,200 บาท
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีเขียว (BCD&7 bit) DISP-5AA-G
1,800 บาท
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 6 นิ้ว สีแดง (3 bit) DISP-6S
980 บาท
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 8 นิ้ว สีแดง (BCD&7 bit) DISP-8AA
1,800 บาท

 

ตัวอย่างป้ายแสดงผลแบบต่างๆ

แบบ 7 Segment ขนาด 1 นิ้ว 4 หลัก

แบบ 7 Segment ขนาด 1 นิ้ว 6 หลัก

แบบ 7 Segment ขนาด 2.3 นิ้ว 2 หลัก

แบบ 7 Segment ขนาด 2.3 นิ้ว 3 หลัก

แบบ Dot Matrix 5x8 2 หลัก

แบบ Dot Matrix 5x8 4 หลัก

ป้ายการแข่งขันกีฬา
ผลงานออกแบบป้ายแสดงผล
 
     
       บริษัทฯ รับออกแบบ พัฒนาและผลิตป้ายแสดงผลแบบต่างๆ เช่น ป้ายบัตรคิว ป้ายแสดงผลในโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์บริการต่างๆ ป้ายแสดงผลกีฬา นาฬิกาจับเวลา ตลอดจนออกแบบและผลิตสินค้าเฉพาะต่างๆตามความต้องการของลูกค้า

ออกแบบและผลิตป้ายบัตรคิวให้กับธนาคารและศูนย์บริการต่างๆจังป้ายแสดงผลในโรงงานผลิตรถยนต์และศูนย์บริการต่างๆ


ป้ายแสดงผลในโรงงานอุตสาหกรรม


ป้ายสถิติความปลอดภัยของการไฟฟ้าเขตต่างๆ

ป้ายด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง

 
Angel Advance Tech Co., Ltd.
29 ซ.ลาดพร้าววังหิน76 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน ลาดพร้าว 10230
โทร. 0 2942-2436-7 แฟกซ์. 0 2942-2418

ฝ่ายขาย : sales@angeladvance.com ธุรกิจสัมพันธ์ : angel@angeladvance.com
Line : angeladvance