Queue System
     Kiosk
 •Score Board
 •Safety Board
 Industrial Board
 Tablet Charger
 Voice Recorder

Golf Course Irrigation Controller

Angel Tablet
Charger


ตวจสอบสถานะการจัดส่ง


   
    บริษัทฯ รับออกแบบ พัฒนาและผลิตสินค้า ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ในงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ป้ายแสดงผลแบบต่างๆ เช่น ป้ายแสดงผลในโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์บริการต่างๆ นาฬิกาจับเวลา ตลอดจนออกแบบและผลิตสินค้าเฉพาะต่างๆตามความต้องการของลูกค้า ตัวป้ายผลิตจากโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ออกแบบให้รองรับการใช้งานตัว
เลขสามารถเลือกความสว่างตามลักษณะงาน

บอร์ดแสดงผล


     บอร์ดแสดงผลรูปแบบและขนาดต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นป้ายแสดงผล ป้ายแสดงสถิติ ป้ายบัตรคิว ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ มีหลอด LED ให้เลือกทั้งแบบใสและขุ่น หรือแบบหลอดกลม และแบบ Oval

บอร์ดตัวเลข 7 Segment

    มีหลายขนาด ตั้งแต่ 1" , 2.3", 4.5", 6" และ 8" เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นป้ายแสดงผล ปัายแสดงสถิติ ป้ายบัตรคิว ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลอด LED ให้เลือกทั้งแบบใสและขุ่น หรือแบบหลอดกลม และแบบ Oval ที่ให้มุมมองกว้างถึง 70 องศา
ขนาด 1" รุ่น 4 หลัก และ 6 หลัก แบบมีจุดขั้นกลาง ควบคุมด้วยสัญญาณ 3 บิต ใช้ไฟ 5V.
ขนาด 2.3" รุ่น 2 หลักและ 3 หลัก สีเขียว, แดง ควบคุมด้วยสัญญาณ 8 บิต ใช้ไฟ 12V.
ขนาด 4" และ 6" ใช้หลอด LED แบบ Super bright สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง ควบคุมด้วยสัญญาณ 3 บิต ใช้ไฟ 24V.
ขนาด 5" และ 8" ใช้หลอด LED แบบ Super bright สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง ควบคุมด้วยสัญญาณ 4 บิต (BCD) หรือ 8 บิตได้ ระดับแรงดันสัญญาณ 5-24V สามารถต่อกับ PLC ได้โดยตรง ใช้ไฟ 24V.
ขนาด 8" ใช้หลอด LED แบบ Super bright สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง ควบคุมด้วยสัญญาณ 3 บิต หรือ 8 บิต ใช้ไฟ 24V.

บอร์ด Dot Matrix

    มีทั้งแบบ 4 หลัก และ 6 หลัก แสดงผลตัวอักษรภาษาอังกฤษ รับอินพุทต์ทาง RS-485 เป็น ASCII เลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ และกำหนดแอดเดรสได้ 256 แอดเดรส

บอร์ดวงกลม

    มีขนาด 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ใช้หลอด Super bright LED มีสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ใช้ไฟ 24 V.

รายการ
รหัสสินค้า
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment 2 หลัก ขนาด 2.3 นิ้ว (7 bit) DISP-2A
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment 3 หลัก ขนาด 2.3 นิ้ว (7 bit) DISP-3A

บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 4 นิ้ว สีแดง (3 bit)

DISP-4S
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีแดง (BCD&7 bit) DISP-5AA-R
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีเหลือง (BCD&7 bit) DISP-5AA-Y
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีเขียว (BCD&7 bit) DISP-5AA-G
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีน้ำเงิน (BCD&7 bit) DISP-5AA-B
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 6 นิ้ว สีแดง (3 bit) DISP-6S
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 8 นิ้ว สีแดง (BCD&7 bit) DISP-8AA
(7 Segment ขนาด 4-6 นิ้ว สามารถเลือกสีแดง เหลือง เขียว หรือน้ำเงินได้ตามการใช้งาน)
ตัวอย่างป้ายแสดงผลแบบต่างๆ

แบบ 7 Segment ขนาด 1 นิ้ว 4 หลัก

แบบ 7 Segment ขนาด 1 นิ้ว 6 หลัก

แบบ 7 Segment ขนาด 2.3 นิ้ว 2 หลัก

แบบ 7 Segment ขนาด 2.3 นิ้ว 3 หลัก

แบบ Dot Matrix 5x8 2 หลัก

แบบ Dot Matrix 5x8 4 หลัก
 

ป้ายแสดงผลในโรงงานผลิตรถยนต์และศูนย์บริการต่างๆ


ป้ายแสดงผลในโรงงานอุตสาหกรรม


ป้ายด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง

Angel Advance Tech Co., Ltd.
29 ซ.ลาดพร้าววังหิน 76 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2942-2436-7 แฟกซ์. 0 2942-2418

ฝ่ายขาย : sales@angeladvance.com
ธุรกิจสัมพันธ์ : angel@angeladvance.com
Line id : angeladvance