บริษัทฯ รับออกแบบ พัฒนาและผลิตสินค้า ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ในงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ป้ายแสดงผลแบบต่างๆ เช่น ป้ายแสดงผลในโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์บริการต่างๆ นาฬิกาจับเวลา ตลอดจนออกแบบและผลิตสินค้าเฉพาะต่างๆตามความต้องการของลูกค้า ตัวป้ายผลิตจากโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ออกแบบให้รองรับการใช้งานตัว
เลขสามารถเลือกความสว่างตามลักษณะงาน

บอร์ดแสดงผล

     บอร์ดแสดงผลรูปแบบและขนาดต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นป้ายแสดงผล ป้ายแสดงสถิติ ป้ายบัตรคิว ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ มีหลอด LED ให้เลือกทั้งแบบใสและขุ่น หรือแบบหลอดกลม และแบบ Oval

บอร์ดตัวเลข 7 Segment

    มีหลายขนาด ตั้งแต่ 1" , 2.3", 4.5", 6" และ 8" เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เป็นป้ายแสดงผล ปัายแสดงสถิติ ป้ายบัตรคิว ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลอด LED ให้เลือกทั้งแบบใสและขุ่น หรือแบบหลอดกลม และแบบ Oval ที่ให้มุมมองกว้างถึง 70 องศา
ขนาด 1" รุ่น 4 หลัก และ 6 หลัก แบบมีจุดขั้นกลาง ควบคุมด้วยสัญญาณ 3 บิต ใช้ไฟ 5V.
ขนาด 2.3" รุ่น 2 หลักและ 3 หลัก สีเขียว, แดง ควบคุมด้วยสัญญาณ 8 บิต ใช้ไฟ 12V.
ขนาด 4" และ 6" ใช้หลอด LED แบบ Super bright สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง ควบคุมด้วยสัญญาณ 3 บิต ใช้ไฟ 24V.
ขนาด 5" และ 8" ใช้หลอด LED แบบ Super bright สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง ควบคุมด้วยสัญญาณ 4 บิต (BCD) หรือ 8 บิตได้ ระดับแรงดันสัญญาณ 5-24V สามารถต่อกับ PLC ได้โดยตรง ใช้ไฟ 24V.
ขนาด 8" ใช้หลอด LED แบบ Super bright สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง ควบคุมด้วยสัญญาณ 3 บิต หรือ 8 บิต ใช้ไฟ 24V.

บอร์ด Dot Matrix

    มีทั้งแบบ 4 หลัก และ 6 หลัก แสดงผลตัวอักษรภาษาอังกฤษ รับอินพุทต์ทาง RS-485 เป็น ASCII เลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ และกำหนดแอดเดรสได้ 256 แอดเดรส

บอร์ดวงกลม

    มีขนาด 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ใช้หลอด Super bright LED มีสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ใช้ไฟ 24 V.

รายการ
รหัสสินค้า
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment 2 หลัก ขนาด 2.3 นิ้ว (7 bit) DISP-2A
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment 3 หลัก ขนาด 2.3 นิ้ว (7 bit) DISP-3A

บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 4 นิ้ว สีแดง (3 bit)

DISP-4S
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีแดง (BCD&7 bit) DISP-5AA-R
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีเหลือง (BCD&7 bit) DISP-5AA-Y
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีเขียว (BCD&7 bit) DISP-5AA-G
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 5 นิ้ว สีน้ำเงิน (BCD&7 bit) DISP-5AA-B
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 6 นิ้ว สีแดง (3 bit) DISP-6S
บอร์ดแสดงผลแบบ 7 Segment ขนาด 8 นิ้ว สีแดง (BCD&7 bit) DISP-8AA
(7 Segment ขนาด 4-6 นิ้ว สามารถเลือกสีแดง เหลือง เขียว หรือน้ำเงินได้ตามการใช้งาน)
ตัวอย่างป้ายแสดงผลแบบต่างๆ

แบบ 7 Segment ขนาด 1 นิ้ว 4 หลัก

แบบ 7 Segment ขนาด 1 นิ้ว 6 หลัก

แบบ 7 Segment ขนาด 2.3 นิ้ว 2 หลัก

แบบ 7 Segment ขนาด 2.3 นิ้ว 3 หลัก

แบบ Dot Matrix 5x8 2 หลัก

แบบ Dot Matrix 5x8 4 หลัก

ป้ายแสดงผลในโรงงานผลิตรถยนต์และศูนย์บริการต่างๆ


ป้ายแสดงผลในโรงงานอุตสาหกรรม


ป้ายด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง

Angel Charger >
ตู้ชาร์จแท็บเล็ต และตู้ชาร์จโน้ตบุ๊ก


Angel Advance Tech Co., Ltd.

29 ซ.ลาดพร้าววังหิน 76 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2942-2436-7 แฟกซ์. 0 2942-2418


ฝ่ายขาย :sales.angeladvance@gmail.com

Line id : angeladvance

สามารถติดต่อสอบถามทาง Line ได้ตลอดเวลา

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น. (หยุดทุกวันเสาร์ที่ 1 และเสาร์ที่ 3 ของเดือน)

Golf Course Irrigation Controller >
ตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติ
ตู้ควบคุมสปริงเกอร์ในสนามกอล์ฟ