Queue System
     Kiosk
 •Score Board
 •Safety Board
 Industrial Board
 Tablet Charger
 Voice Recorder

Golf Course Irrigation Controller

Angel Tablet
Charger


ตวจสอบสถานะการจัดส่ง

 

 


ผลงานออกแบบและผลิตสินค้า
     
     บริษัทฯ รับออกแบบ พัฒนาและผลิตสินค้า ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ในงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง ป้ายแสดงผลในโรงงานอุตสาหกรรม ป้ายแสดงผลกีฬา เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตลอดจนออกแบบและผลิตสินค้าเฉพาะต่างๆตามความต้องการของลูกค้า

     
     
การออกแบบและผลิตสินค้า เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะออกแบบ พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้เหมาะสม และปรับให้สามารถใช้งานได้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการที่สุด มีระบบการพัฒนา และการติดตั้ง พร้อมสำหรับการใช้งาน พร้อมทั้งเสริมด้วยระบบสำหรับการตรวจเช็คความผิดปกติของระบบได้ด้วยตนเอง

     ในขั้นตอนการผลิต เราจะเลือกใช้เฉพาะปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแต่มีต้นทุนที่ทำให้ลูกค้ามีความได้เปรียบในการแข่งขัน และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงแต่มีคุณภาพและความแน่นอนสูง แต่เรายังสามารถเสนอราคาที่ทำให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุดอีกด้วย ทำให้ลูกค้าที่ร่วมงานกับเราให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในผลงานของเราเสมอมา

ผลงานการออกแบบและพัฒนาสินค้า

ออกแบบและผลิตป้ายบัตรคิว และตู้ Kiosk DTAC ติดตั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดทั่วประเทศงจังหวัดทั่วประเทศลิตป้ายบัตรคิว และตู้ Kiosk DTAC ติดตั้งในกรุงเทพทศ


ออกแบบและผลิตป้ายบัตรคิวให้กับธนาคารและศูนย์บริการจังห


ออกแบบและผลิตตู้จำหน่ายตั๋ว Bangkok Airways

 


ออกแบบและผลิตตู้บัตรคิวสำนักงานประกันสังคม SSO Kiosk


ตู้ชาร์จแท็บเล็ต Angel เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับการชาร์จไฟแท็บเล็ต (Tablet) พร้อมกันสูงสุดถึง 60 เครื่อง เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ใช้แท็บเล็ต (Tablet) ในการเรียนการสอนเพื่อความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด และเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาแท็บเล็ตหลังการใช้งาน


Golf Course Irrigation ภายใต้เครื่องหมายการค้า NAWANO ใช้ในสนามกอล์ฟต่างๆกว่า 30 สนาม


ป้ายสถิติความปลอดภัยของการไฟฟ้าเขตต่างๆ

ออกแบบและผลิตป้ายแสดงสถิติให้กับ Exxon Mobil Limited (ESSO)ป้ายสัญญาณไฟแดง-เขียว และป้ายแสดงตัวเลขด่านเก็บค่าผ่านทาง

 

ออกแบบและผลิตนาฬิกาตั้งเวลาการทำงานสำหรับศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถ
 

ป้ายแสดงผลในศูนย์บริการและโรงงานผลิตรถยนต์


ป้ายแสดงผลในโรงงานอุตสาหกรรม


UPS Monitoring เพื่อแสดงค่าข้อมูลต่างๆของ UPS ขนาดใหญ่ สื่อสารผ่าน RS-485 Modbus มีสัญญาณเตือนเมื่อเกิด Alarm ต่างๆ

เครื่องบรรจุอาหารถุงแบบสุญญากาศ


ออกแบบและผลิตแผงวงจรควบคุมเสียงในกล่องโฆษณาสินค้า เซ็นเซอร์ด้วยการเคลื่อนไหว

งานบริการให้คำแนะนำ และอบรมการใช้งานทั้งระบบ Software และ Hardware


Angel Advance Tech Co., Ltd.
29 ซ.ลาดพร้าววังหิน 76 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2942-2436-7 แฟกซ์. 0 2942-2418

ฝ่ายขาย : sales.angeladvance@gmail.com, sales@angeladvance.com
ธุรกิจสัมพันธ์ : angel@angeladvance.com
Line id : angeladvance